[Anant Samant] ¶ October End [queer 8 egg October End î October End · चारसहा मित्रांच्या नजेरेतून पाहिलेली हि गोष्ट आहे.
महानगरात जीवन कंठणे आणि झटपट पैसे कस
î October End · चारसहा मित्रांच्या नजेरेतून पाहिलेली हि गोष्ट आहे.

[Anant Samant] ¶ October End [queer-lit PDF] Read Online ½ completewoman.co

î October End · चारसहा मित्रांच्या नजेरेतून पाहिलेली हि गोष्ट आहे.
महानगरात जीवन कंठणे आणि झटपट पैसे कसे कामवावीत या महत्त्वाकांक्षेने पेटून उठलेल्या तरुणांची/युवकांची हि कथा सांगितली आहे त्यांच्याच पैकी एकाने.
कथेत मैत्री आणि प्रेम आहे,प्रणय आहे आणि आहेत वाईट मार्गांवर पडणारी पाऊले.

महाविद्यालयात वा विद्यापकल्पक Story Of A Young Sculptor & His [Anant Samant] ¶ October End [queer-lit PDF] read Online ½ Friends